Vorschau:
Englisch, 2. Klasse, Bildbetrachtung „farm“. Schülerin 1: „I see a woman.“ Schülerin 2: „Was heißt woman?“ Lehrerin (inkl. entsprechender Gesten): „OK, look: I am a woman. Mrs. Müller is a woman. Mrs. Meier is a woman. Mr. Schmidt is NOT...