Vorschau:
fzs, Grüne Jugend, Jusos, Linksjugend, Juso-Hochschulgruppen, Campusgrün, GEW-Studis – BASS, Ver.di Jugend, IG Metall Jugend/Studis, IG BAU Jugend, Die Falken und Landesschüler*innenvertretung RLP starten Kampagne